Banc del temps de Menorca

Idiomes

Assessorament lingüístic (català, castellà, francès, anglès)
Alemany clases
Alemany (conversa)
Alemany natiu
Alemany (redacció)
Alemany (traducció)
Angles per adults
Anglès avançat
Anglès bàsic (per a nens)
Anglès (conversa) LLEVANT
Anglès (conversa) PONENT
Anglès intermig PONENT
Anglès intermig LLEVANT
CENTRE
Anglès natiu
Anglès (traducció)
Àrab (conversa)
Castellà (amb sintaxi i gramàtica)
Castellà avançat
Castellà ( classes per a fiets primària)
Castellà (conversa) LLEVANT
Castellà (conversa) PONENT
Castellà (conversa) CENTRE
Castellà per a estrangers (conversa)
Castellà (traducció)
Castellà (classes) CENTRE
Castellà (correcció i redacció de textos)
Català avançat
Català (conversa) LLEVANT
Català (conversa) PONENT
Català (conversa) CENTRE
Català (correcció i redacció de textos)
Català intermig
Català (llengua signes)
Català nivell C
Català per a estrangers (conversa)
Català per a immigrants ( conversa i classes)
Català (traducció)
Català (classes) CENTRE
Català (classes) PONENT
Euskera (classes)
Francès (classes)
Francès (conversa)
Francès (traducció)
Holandès (conversa)
Italià (classes)
Italià (conversa)
Japonès (bàsic i intermig)
Japonès (classes)
Portuguès (conversa)
Revisió i traducció textos (català, castellà, anglès, francès)
Traducció de subtitols
Llenguatge de signes ( pràctica i repàs)